Administratieve advisering

Er zitten nogal wat haken en ogen aan de administratie.

  • Financiële administratie
  • Verloning
  • Personeelsadministratie
  • Grensoverschrijdende zaken
  • Aansprakelijkheid
  • Auto van de zaak

Relevante administratie voor ondernemers

hier nog een tekst  invoegen– Er zijn tal van administratie zaken welke op uw pad zullen komen. Hier vermelden we een heel aantal punten waar in Duitsland rekening mee dient te houden. Eventueel kunnen wij u hierbij adviseren of helpen.

Werkgevers advisering

hier nog een tekst  invoegen– Zeker als werkgever heeft u verschillende soorten (administartieve) verplichten. Hierbij kan het zijn dat u de bomen door het bos niet meer ziet, daarbij kunnen wij u te hulp schieten én / of adviseren.

Grensoverschrijdende zaken

hier nog een tekst  invoegen– Als (nieuwe) ondernemer in Duitsland komt u met tal van grensoverschrijdende regelgeving in aanraking. Wij adviseren u hoe hiermee om te gaan.